Polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej  www.asset.nieruchomosci.pl.

Właścicielem strony internetowej i jednocześnie administratorem danych  osobowych (ADO) jest Asset Nieruchomości Agnieszka Zalewska ul. Budowlanych 37, 43-100 Tychy,  tel 32 780 62 68,  e-mail: [email protected], zarejestrowaną w CEiDG , REGON 276835050 , NIP 644 228 06 14

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zgodnie z polityką prywatności naszego serwisu internetowego. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Asset zbiera informacje, dotyczące osób fizycznych działających zarówno w imieniu własnym, jak i reprezentujących osoby prawne  ( Klientów), a korzystających z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku skorzystania przez niego z formularza kontaktowego  w celu wykonania w/w Usług na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o wykonanie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje adres e-mail lub numer telefonu. 

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych  objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.

ADO nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej) . Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług – procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna,  itp.). Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

Call Now Button