Domy do 70 m² bez pozwolenia na budowę – swoboda i oszczędność dla inwestorów

Domy do 70 m² bez pozwolenia na budowę – swoboda i oszczędność dla inwestorów

Budowa domu to marzenie wielu osób, ale często proces ten może być skomplikowany i wymagać uzyskania różnych zezwoleń i pozwolenia na budowę. Jednak istnieje możliwość zrealizowania takiego projektu bez konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę, jeśli powierzchnia domu nie przekracza 70 m².

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie w styczniu 2022 roku, przynosi istotne zmiany dla indywidualnych inwestorów budowlanych. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość budowy wolno stojących, dwukondygnacyjnych domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zalety budowy domów o powierzchni do 70 m² bez konieczności uzyskiwania pozwolenia

Dzięki nowym przepisom, inwestorzy budowlani mają większą swobodę i elastyczność w realizacji swoich projektów. Budowa domu o takiej powierzchni staje się prostsza i bardziej dostępna, co stanowi ogromną korzyść dla osób planujących własne, komfortowe miejsce zamieszkania.

Ograniczenie powierzchni zabudowy do 70 m² dotyczy tylko domów jednorodzinnych, które są wolno stojące i których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Tego rodzaju budynki mogą być przeznaczone do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Domy do 70 m² bez pozwolenia na budowę – swoboda i oszczędność dla inwestorów

Nowe przepisy są korzystne z kilku powodów. Przede wszystkim, inwestorzy mogą zaoszczędzić czas i koszty związane z procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie budowy jest prostsze i wymaga mniejszej ilości formalności, co przyspiesza rozpoczęcie prac budowlanych.

Dodatkowo, możliwość budowy domu do 70 m² bez pozwolenia na budowę daje większą swobodę w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni mieszkalnej. Inwestorzy mogą dostosować projekt domu do swoich potrzeb i preferencji, tworząc funkcjonalne wnętrza, które spełniają wszystkie ich wymagania.

Warto również zaznaczyć, że zmiana przepisów zachęca do budowy domów o mniejszej powierzchni, co przyczynia się do lepszej gospodarki przestrzennej. Małe domy są bardziej ekonomiczne, zarówno pod względem zużycia energii, jak i utrzymania. Ponadto, mniejsza powierzchnia domu oznacza mniejsze koszty budowy i utrzymania.

Warto wiedzieć!

Podczas budowy domów o powierzchni do 70 m² obowiązują dotychczasowe przepisy regulujące postępowanie w sprawie budowy prowadzonej na zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak wprowadzono kilka odrębności mających na celu ułatwienie, przyspieszenie oraz zmniejszenie kosztów takiej inwestycji.

Aby przyspieszyć procedurę, czas, w jakim organ ma wydać warunki zabudowy dla takiego budynku, został skrócony. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa takiego obiektu wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym organ ma tylko 21 dni na wydanie decyzji, zamiast standardowych 90 dni. Ważnym aspektem jest również to, że jedynym uczestnikiem postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy jest wnioskodawca – inwestor. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza również możliwość składania wniosków o wydanie warunków zabudowy w formie elektronicznej, co pozwala uniknąć konieczności składania dokumentów w formie papierowej. Wzór formularza wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, stanowiącym załącznik nr 1 do tego aktu prawnego.

Domy do 70 m² bez pozwolenia na budowę – swoboda i oszczędność dla inwestorów

Zgłoszenie budowy

Po uzyskaniu warunków zabudowy, inwestor może przystąpić do zgłoszenia budowy, z uwzględnieniem specyficznych zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Poniżej przedstawiam te zmiany:

 1. Kierownik budowy: Inwestor nie jest zobowiązany do ustanowienia kierownika budowy, choć może to zrobić dobrowolnie.
 2. Dziennik budowy: Nie jest konieczne prowadzenie dziennika budowy.
  • Oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku braku kierownika budowy.
  • Oświadczenie, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.
  • Oświadczenie, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, wraz z klauzulą informującą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Dodatkowe załączniki: Oprócz standardowych załączników wymaganych dla wszystkich zgłoszeń budowlanych, inwestor musi dołączyć dodatkowo:
 4. Początek budowy: Inwestor może przystąpić do budowy od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Organ nie dokonuje sprawdzenia zgłoszenia i nie ma prawa wniesienia sprzeciwu.
 5. Użytkowanie obiektu: Zasada jest taka, że po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, można przystąpić do użytkowania obiektu. Organ ma 14 dni od doręczenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu decyzją.

Ponadto jeżeli inwestor nie wyznaczył kierownika budowy, musi dołączyć dodatkowo oświadczenia dotyczące:

 • Dokonania pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych zgodnie z przepisami.
 • Zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym i przepisami techniczno-budowlanymi.

Złożenie niezgodnych z rzeczywistością oświadczeń może skutkować nałożeniem na inwestora grzywny.

Szukasz miejsca do wybudowania swojego wymarzonego domu w Tychach lub okolicach? Sprawdź działki budowlane dostępne na naszej stronie.

Call Now Button