Zniesienie podatku PCC na rynku wtórnym

Zniesienie podatku PCC na rynku wtórnym

Podatek PCC na zakup pierwszego mieszkania lub domu jest teraz przeszłością. Od 31 sierpnia 2023 roku obowiązuje ulga podatkowa w odniesieniu do nieruchomości na rynku wtórnym. To oznacza, że nabycie swojego pierwszego mieszkania lub domu może być teraz tańsze o znaczącą sumę, nawet o kilkanaście tysięcy złotych – 2% wartości mieszkania.

Czym jest PCC?

PCC, w kontekście podatkowym, to skrót określający podatek od czynności cywilnoprawnych. To rodzaj podatku, który jest nakładany na niektóre transakcje i czynności prawnie istotne. W Polsce podatek PCC obejmuje różne rodzaje umów i czynności prawnych, takie jak:

  • Oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku braku kierownika budowy.
  • Oświadczenie, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.
  • Oświadczenie, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, wraz z klauzulą informującą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest uregulowany przez przepisy prawne dotyczące opodatkowania i jego stawki mogą być zróżnicowane, zależnie od kraju lub regionu.

Zakup pierwszego mieszkania  –  Zniesienie podatku PCC na rynku wtórnym

Kto nie zapłaci podatku PCC przy pierwszym zakupie mieszkania lub domu?

Zwolnienie od PCC dotyczy transakcji sprzedaży prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem, że nabywca nie był wcześniej właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej. Jednakże, jeśli nabywca posiadał już częściowe prawa własnościowe do innej nieruchomości, to zwolnienie nie będzie obowiązywać, gdy jego udział w tej nieruchomości przekracza 50% lub został nabyty w drodze dziedziczenia.

Ile można zaoszczędzić?

Kupując swoje pierwsze mieszkanie o wartości 500 000 zł, nabywcy uda się zaoszczędzić 10 000 złotych, a w przypadku mieszkania o wartości 700 000 złotych, oszczędność wynosi 14 000 złotych. To dokładnie tyle, ile trzeba było wcześniej zapłacić jako podatek od czynności cywilnoprawnych przy finalizacji aktu notarialnego.


Zniesienie podatku PCC na rynku wtórnym ma na celu ułatwienie młodym ludziom i rodzinom dostępu do nieruchomości, co jest szczególnie istotne w obliczu wyższych cen na rynku. To pozytywna zmiana, która może zachęcić wielu do zrealizowania marzenia o własnym lokum.

Call Now Button