Inwestycja w mieszkanie w 2022 roku  – czy warto?

Inwestycja w mieszkanie w 2022 roku  – czy warto?

Polska gospodarka, mimo zawirowań związanych z covid19 i wojną w Ukrainie, nadal się rozwija i jest już szóstą co do wielkości w Europie. Ta pozycja zapewnia atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji w nieruchomości w Polsce.

Popyt, który ciągle rośnie

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest uważany za najbezpieczniejsze i najbardziej stabilne źródło dochodu dla potencjalnych inwestorów. Obecnie zarówno w dużych jak i małych miastach istnieje ogromny popyt na rynku mieszkaniowym, co wynika z ciągłego wzrostu liczby mieszkańców oraz ucieczką przed wojną obywateli Ukrainy. Większość z nich osiedla się w mniejszych miastach, ze względu na niższe koszty wynajmu mieszkania.

Poziom opłacalności wynajmu mieszkań może sięgać 7% , co jest jednym z najwyższych wskaźników wśród megamiast w Europie. Jednocześnie koszt mieszkania nawet w dużych miastach, w porównaniu do innych miast w Europie jest relatywnie niższy w przeliczeniu na metr kwadratowy.

„Głód” mieszkaniowy napędza też stale rozwijająca się od 1992 roku polska gospodarka. W latach 2009-2015, w czasie gdy większość krajów europejskich, zmagała się z globalnym kryzysem gospodarczym, Polska odnotowywała roczny wzrost PKB. Inne czynniki wspomagające popyt mieszkaniowy to:
• Polska jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów w Europie (38,5 mln mieszkańców).
• Od 2004 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o prawie 66%.
• Liczne inwestycje ze środków unijnych, ale również od inwestorów zagranicznych z krajów europejskich.

Dlaczego warto inwestować w mieszkania?

Pomimo tego, że obecnie istnieją różne rodzaje inwestycji (akcje, obligacje, lokaty krótkoterminowe), to właśnie inwestowanie na rynku nieruchomości jest najbezpieczniejsze, najbardziej stabilne i gwarantuje najwyższy procent zwrotu w porównaniu do wymienionych rodzajów inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę proces kupna i sprzedaży mieszkań, należy mieć na uwadze, że inwestowanie w tym segmencie rynku należy zawsze traktować jako inwestycję długoterminową, która jednak przynosi stabilny i gwarantowany zysk.

Istnieje wiele argumentów przemawiających za inwestowaniem w rynek nieruchomości. Najważniejsze z nich to:
• Regularny dochód: najem długoterminowy oznacza podpisanie umowy najmu na okres od co najmniej sześciu miesięcy do roku, co skraca czas zarządzania nieruchomością
• Akumulacja kapitału i wzrost wartości: Gdy nabyta nieruchomość znajduje się w dobrej lokalizacji, cena powinna z czasem wzrosnąć. Jeśli inwestor dołoży minimalnych starań, aby utrzymać ten obiekt w dobrym stanie (modernizacja wnętrza), cena nieruchomości na pewno będzie większa
• Bezpieczne inwestowanie: ze względu na brak możliwości zmonopolizowania rynku nieruchomości przez inwestorów indywidualnych, inwestorzy indywidualni czują się chronieni
• Możliwość ubezpieczenia: mówimy o możliwości ubezpieczenia nieruchomości od ognia, uszkodzeń konstrukcji itp.

Zalety rynku mieszkaniowego w Polsce.

W Polsce nie ma ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. W przeciwieństwie do niektórych państw nie obowiązuje limit posiadanych mieszkań. Co więcej, w przeciwieństwie do innych rodzajów aktywów (akcje, obligacje) w przypadku inwestycji w nieruchomości inwestor ma pełną kontrolę nad swoim majątkiem.                       

Ważnym argumentem za jest też dostępność inwestycji. Na rynku nieruchomości jest wielu specjalistów, którzy pomogą ci zainwestować w atrakcyjne nieruchomości. Godnym polecenia biurem nieruchomości jest Asset, które posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży. Oferują kompleksowe usługi  związane z zakupem, sprzedażą oraz wynajmem nieruchomości.

Call Now Button