Bezpieczny kredyt 2% – rządowy program

Bezpieczny kredyt 2% – rządowy program

Wiele młodych ludzi marzy o zakupie własnego mieszkania, jednak stale rosnące ceny nieruchomości oraz droższe kredyty z pewnością nie ułatwiają realizacji tego zadania. Rządowy program Bezpieczny kredyt 2% kierowany jest do młodych ludzi i ma pomóc w zakupie mieszkania lub budowie domu poprzez dopłatę do odsetek kredytu przez pierwsze 10 lat kredytowania. Przekonajmy się, kto może skorzystać z oferowanej przed rząd pomocy i jakie są założenia programu.

Dla kogo kierowany jest program Bezpieczny Kredyt 2%?

Zgodnie z programem Bezpieczny Kredyt 2% pomoc będą mogli otrzymać osoby do 45 roku życia, które rozważają zakup swojego pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, jedna osoba musi spełniać wymagania wiekowe.

Założenia programu Bezpieczny Kredyt 2%

Program zakłada dopłatę do odsetek kredytu mieszkaniowego w okresie pierwszych 10 lat. Każdy kredytobiorca będzie spłacał malejące raty kredytu, dopłatę w wysokości różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowanie kredytu z ustaloną stopa 2% będzie ponosił Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bezpieczny kredyt 2%

Maksymalna wysokość kredytu

Zgodnie z programem maksymalna kwota kredytu, jaką może otrzymać jedna osoba wynosi 500 tysięcy złotych. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim lub rodziców ze wspólnym dzieckiem suma jest o 100 tysięcy większa, wynosi 600 tysięcy złotych.

Korzyści wynikające z programu Bezpieczny Kredyt 2%

Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% to przede wszystkim wsparcie finansowe, dopłaty obniżają początkowe raty kredytu i pozwalają młodym zakupić większe, a tym samym droższe mieszkanie lub wybudować większy dom. W okresie pierwszych 10 lat uczestnicy programu płacą tylko 2% odsetek, dzięki temu znacznie obniżają się koszty kredytu.

Jeśli planujecie skorzystać z programu rządowego, należy udać się do banku oferującego kredyty mieszkaniowe w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Pamiętać należy, że każda osoba ubiegająca się o pomoc, oprócz warunków programu musi posiadać zdolność kredytową oraz wkład własny. Każdy powinien także przeanalizować czy po upływie 10 lat będzie w stanie płacić wyższe raty kredytu.

Call Now Button